GRATIS Australiese visumgeskiktheidsraming

Om vas te stel of u kwalifiseer om na Australië te emigreer, vul asseblief die vraelys hieronder in.

Ons gratis Australiese geskiktheidsraming is ontwerp om te bepaal wat die aangewese weg is om met u spesifieke visumaansoek te volg. Ons vraelys sluit die kriteria van die Australiese Departement van Immigrasie en Burgerskap in. Sodra u die vorm ingevul het, word u besonderhede deur ’n geregisteerde migrasieagent nagegaan, wat per e-pos ’n verslag aan u sal stuur.

Neem asseblief kennis dat dié gratis raming nie omvattende migrasie- of regsadvies insluit nie. U behoort nie net op dié resultaat te steun as ’n ware aanduiding van u geskiktheid om vir emigrasie na Australië aansoek te doen nie. Dit is u verantwoordelikheid om ons van ‘n epos adres te voorsien waarheen ons konfidensiele inligting kan stuur.

Die volgende stap

Om ’n realistiese bepaling te bekom van u geskiktheid om na Australië te emigreer, met inbegrip van duidelike opdragte oor hoe om aansoek te doen om ’n spesifieke visum, kies asseblief een van die volgende opsies:

Persoonlike onderhoud

Besoek ons by ons kantore in Brisbane of die Gold Coast, Australia.  Die tarief vir ‘n evalueringonderhoud is AU$250 (BTW ingesluit) vir ’n uur. Om ’n afspraak te maak, bel +61 7 5591 0309 of stuur e-pos aan mail@visasrus.com.au.

Telefoononderhoud

E-pos of bel ons om ‘n telefoonkonferensie te reël en ons sal jou op die vastelde tyd terugbel. Die tarief vir ‘n telefoononderhoud is AU$200 (BTW ingesluit) vir ’n uur plus die koste van die oproep. Tel: +61 430 28 56 56 of e-pos: mail@visarus.com.au

Aanlyn emigrasieraming en -advies

Ons voorsien ook omvattende aanlyn emigrasieramings en –advies teen AU$200 (BTW ingesluit) per evaluering. Om ’n omvattende aanlyn-raming te versoek, stuur asseblief ’n e-pos aan: letitia@visasrus.com.au

U voorlopige onderhoud sal u voorsien van genoeg inligting om jou eie visumaansoek te doen. As u ná die voorlopige onderhoud besluit om ons dienste te bekom, sal die aanvanklike onderhoudgelde afgetrek word van die totale dienstarief. Die koste van jou visumaansoek hang af van die aard van jou aansoek, die ingewikkeldhede en die werklike tyd wat dit sal neem om die aansoek voor te berei vir indiening.
 
Geregistreerde Emigrasie Beampte No. 0742045
 

Letitia de Lima

Reg. Migration Agent No. 0742045

 

Click here for information on the Regulation of the Migration Advice Profession

 

t

GRATIS visumgeskiktheidsraming

(Voltooi die onderstaande vorm vir u gratis emigrasie raming)

Eerste Aansoeker 
1a. Volle voorname: 
1a. Van: 
1a. Geboortedatum: 
1a. Ouderdom: 
1a. Huisadres (fisiese adres nie ‘n posadres nie): 
1a. Telefoonnommer (sluit asb area kode in): 
1a. Epos adres: 
1a. Beroep: 
1a. Huidige werkgewer: 
1a. Aantal jare ondervinding in huidige beroep: 
1a. Hoogste kwalifikasie Universiteit: 
1a. Hoogste kwalifikasie Technicon: 
1a. Hoogste kwalifikasie Kollege: 
1a. Hoogste kwalifikasie Ambag: 
1a. Hoogste kwalifikasie Skool: 
1a. Engels (Gradeer u taalvermoë as BAIE GOED of GOED of REDELIK ten opsigte van spraak, lees, skryf en verstaan): 
Tweede Aansoeker 
2a. Volle voorname: 
2a. Van: 
2a. Geboortedatum: 
2a. Ouderdom: 
2a. Beroep: 
2a. Huidige werkgewer: 
2a. Aantal jare ondervinding in huidige beroep: 
2a. Hoogste kwalifikasie Universiteit: 
2a. Hoogste kwalifikasie Kollege: 
2a. Hoogste kwalifikasie Ambag: 
2a. Hoogste kwalifikasie Skool: 
2a. Engels (Gradeer u taalvermoë as BAIE GOED of GOED of REDELIK ten opsigte van spraak, lees, skryf en verstaan): 
Minderjarige gesinslede wat by die aansoek ingesluit moet word 
3a. Volle voorname: 
3a. Van: 
3a. Geboortedatum: 
3a. Ouderdom: 
3b. Volle voorname: 
3b. Van: 
3b. Geboortedatum: 
3b. Ouderdom: 
3c. Volle voorname: 
3b. Van: 
3b. Geboortedatum: 
3b. Ouderdom: 
3c. Volle voorname: 
3c. Van: 
3c. Geboortedatum: 
3c. Ouderdom: 
Gesinslede ouer as 18 jaar wat by die aansoek ingesluit moet word
(bv voltydse studente wat van u afhanklik is) 
4a. Volle voorname: 
4a. Van: 
4a. Geboortedatum: 
4a. Ouderdom: 
4b. Volle voorname: 
4b. Van: 
4b. Geboortedatum: 
4b. Ouderdom: 
Het u enige naby familie lede wat permanente inwoners of burgers van Australie is? Indien JA, verskaf asseblief die verwantskap, name en addresse: 
Ly u of enige van u familielede aan ‘n kroniese siekte, bv. Diabetes? Indien JA, verskaf asseblief besonderhede: 
Het u of enige van u familielede wat by die aansoek ingesluit moet word ‘n kriminele rekord? ‘n Kriminele rekord het ‘n negatiewe invloed op u aansoek. Kontak ons asseblief direk om u opsies te bespreek: 
Wanneer wil u verhuis na Australie? (bv. Binne 6 maande, binne die volgende jaar, so gou as moontlik): 
Het u voorheen Australie besoek en indien nie, sou u belangstel in ‘n bekenstellings toer?: 
Dui asseblief aan onder watter kategorie u graag wil immigreer
(die kategorieë is in Engels volgens die Australiese Immigrasiewet klassifikasie) 
Student (to study full time, either at a University or for a trade): 
Employer Nominated Visa (for people over 45 years who wish to migrate under the skills classification): 
Skills (for people under 45 years of age): 
Business (minimum requirement is assets worth AU$250,000): 
Family (brother/sister/fiancé/partner/parents): 
Het u enige voorkeure ten opsigte van die area waar u wil woon? Bv stedelik of plattelands of ‘n spesifieke staat: 
Die kontak persoon vir hierdie vraelys is 
5a. Noemnaam en van: 
5a. Telefoonnommer werk (area kode + nommer): 
5a. Telefoonnommer na-ure (area kode + nommer): 
5a. Kontak Epos adres: 
GRATIS 
Ek wil ‘n gratis kort evaluering hê om te bepaal of ek kwalifiseer vir immigrasie: 
EK DOEN AANSOEK VIR ‘N GEADVERTEERDE POS 
Gee asseblief die titel van die pos hier aan en heg u resume aan. Ek verstaan dat ‘n administratiewe fooi van $100 vir die diens betaalbaar is aan Visas-R-Us: 
EK SOEK WERK 
Ek wil in Australië kom werk en heg my resume hierby aan. Visas-R-Us sal my persoonlike besonderhed konfidenseel hanteer. Ek gee hiermee Visas-R-Us toestemming om my werks/beroep besonderhede aan personeel agentskappe en potensiele werkgewers bekend te maak.Ek verstaan dat ‘n administratiewe fooi van $100 vir die diens betaalbaar is aan Visas-R-Us: 

Copyright 2007 Visas R Us . All rights reserved | Privacy Policy | Disclaimer
Island Printing Gold Coast.        Powered by webEFEKTs.